Profesně zaměřené bakalářské studium na FIS VŠE

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. července 2013 - 30. března 2015
Řešitel: Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Koordinátor
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 6. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 2 000 837 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36168
Číslo zakázky: ES430013