Fakulta informatiky a statistiky: Katedra multimédií

Řešené projekty

METAMORPHOSIS
2024 - 2026
Evropská komise (EK)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd
2021 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Bezpečnost webových služeb vzdělávacích institucí
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Popularizace spektra IT oborů 2
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2020

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Popularizace spektra IT oborů
2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2019

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Video dokumentace májových slavností ve Středočeském kraji
2018
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Rozvoj oboru Multimédia v ekonomické praxi
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Registr uměleckých výstupů
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Profesně zaměřené bakalářské studium na FIS VŠE
2013 - 2015
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 6. výzva OPPA

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Rozvoj oboru Multimédia v ekonomické praxi pro lepší uplatnění absolventů v praxi
2012 - 2014
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 4. výzva OPPA

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)