Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Petra Ivanega
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2022
Celkový rozpočet: 450 000 CZK
Registrační číslo C27-2022
Číslo zakázky: RC901572
Systematická prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti VŠE prostřednictvím prezentací nejen v rámci akce Noc vědců na VŠE, ale např. také Český vševěd a Hospodský kvíz a dalších akcích ve spolupráci VŠ ČR včetně společné propagační kampaně, zvýšení přehledu o popularizačních akcích a vedení databáze akcí i vědců/popularizátorů.

Projekty řešitele