NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2021
Řešitel: Ing. Petra Ivanega
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2021
Celkový rozpočet: 800 000 CZK
Registrační číslo C25-2021
Číslo zakázky: RC430031
Zapojení do největší popularizační platformy vědy v ČR (Noc vědců), sdílení zkušeností z ostatními univerzitami. Projekt se věnuje kromě samostatné akce i hledání a tvorbě nových forem popularizace vědy, zejména online dlouhodobé podoby.