Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.

Projekty řešitele:

Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra multimédií (4300)

Bezpečnost webových služeb vzdělávacích institucí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra multimédií (4300)