Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.

Projekty řešitele:

Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd
2021 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Bezpečnost webových služeb vzdělávacích institucí
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Popularizace spektra IT oborů 2
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2020

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Popularizace spektra IT oborů
2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2019

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Video dokumentace májových slavností ve Středočeském kraji
2018
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)