Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2021
Řešitel: Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Centralizované rozvojové programy (CRP)
výzva: CRP 2021
Celkový rozpočet: 825 000 CZK
Registrační číslo C33-2021
Číslo zakázky: RC430041
Projekt analyzuje stav forem distančního vzdělávání v rámci univerzity, zpracovává koncepci do souboru metodických materiálů pro tvorbu podpor distančního vzdělávání a sdílí k tomu zkušenosti v rámci partnerské sítě univerzit.