Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. července 2021 - 30. června 2023
Řešitel: Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 898 909 CZK
Registrační číslo TL05000508
Číslo zakázky: GO430051