Bezpečnost webových služeb vzdělávacích institucí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Zdeněk Vondra, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 171 820 Kč
Registrační číslo F4/37/2020
Číslo zakázky: IG430020
Cílem tohoto projektu je analyzovat kybernetickou bezpečnost rozhraní webových služeb vzdělávacích institucí. Projekt si klade za cíl posoudit současný stav a povědomí zainteresovaných osob o zásadách bezpečnosti a ochraně osobních údajů, identifikovat klíčové faktory ovlivňujících jejich rozhodování a vytvořit metodické nástroje umožňující zvýšení kvality bezpečnosti webových služeb v unikátním prostředí vzdělávacích institucí. Toto prostředí je specifické svou organizační strukturou, ekonomikou i odpovědností vůči zřizovateli a společnosti. Dalším cílem projektu je vytvoření přehledné databáze s informacemi o zabezpečení webových stránek jednotlivých vzdělávacích institucí, která díky svým průběžným aktualizacím poslouží pro monitorování vývoje této problematiky.