Rozvoj oboru Multimédia v ekonomické praxi pro lepší uplatnění absolventů v praxi

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. července 2012 - 30. června 2014
Řešitel: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 4. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 4 699 326 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/34129
Číslo zakázky: ES430022

Projekty řešitele