doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.

Projekty řešitele:

Rozvoj oboru Multimédia v ekonomické praxi pro lepší uplatnění absolventů v praxi
2012 - 2014
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 4. výzva OPPA

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)