The impact of social status on the attitude and behaviour of students at higher education institutions

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 123 290 Kč
Registrační číslo F4/29/2017
Číslo zakázky: IG404027