Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu - cesta k uplatnění absolventů VŚE na trhu práce

Mimo vědu a výzkum Národní