doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.

Projekty řešitele:

Implementace Průmyslu 4.0 v podmínkách České republiky v období 2018 - 2038 a očekávané dopady na trh práce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Základní tendence ve vývoji sociální politiky v letech 2000-2020.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Trh práce z pohledu zvyšování jeho flexibility a vytváření rovných příležitostí pro muže a ženy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Flexibilita trhu práce jako podpora růstu zaměstnanosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Proces sociálního začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva na evropském trhu práce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Koordinovaná strategie politiky zaměstnanosti v Evropské unii
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)