Učme se od učící se organizace - zavedení systému dalšího profesního vzdělávání na NF VŠE v Praze

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. března 2009 - 31. srpna 2011
Řešitel: RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 1. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 4 410 640 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/31206
Číslo zakázky: ES511019