Národohospodářská fakulta: Středisko regionálních a správních věd

Řešené projekty

Posouzení rozšíření závodu Mladá Boleslav
2017
Škoda Auto, a.s. (Škoda Auto)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Limity pro investice v České republice
2016
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Nestranný odborný posudek k otázce účelnosti nákladů zadavatele na informovanost občanů, podporu turistického ruchu a propagaci a k otázce funkčnosti PR služeb
2015
Město Trutnov (Trutnov)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Analýza dopadů komerční suburbanizace na ekonomický rozvoj zázemí hlavního města Prahy
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Investiční atraktivnost regionů v období ekonomické krize
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Optimalizace systému investičních pobídek pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a jejich regionů
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Učme se od učící se organizace - zavedení systému dalšího profesního vzdělávání na NF VŠE v Praze
2009 - 2011
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 1. výzva OPPA

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností
2004 - 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Nástroje regionální politiky Evropské unie a jejich aplikace v České republice
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Study for the Support of Regional and Municipal Policy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Study on Regional Data Statistics

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)