Analýza dopadů komerční suburbanizace na ekonomický rozvoj zázemí hlavního města Prahy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Nikola Magdalena Taylor, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 89 980 Kč
Registrační číslo F5/17/2012
Číslo zakázky: IG511032

Projekty řešitele