Analýza příčin komerční suburbanizace v podmínkách pražské aglomerace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Nikola Magdalena Taylor, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 112 330 Kč
Registrační číslo 2/2011y
Číslo zakázky: IG507011y

Projekty řešitele