Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza dopadů komerční suburbanizace na ekonomický rozvoj zázemí hlavního města Prahy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: Středisko regionálních a správních věd (5110)

Analýza příčin komerční suburbanizace v podmínkách pražské aglomerace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)