Optimalizace systému investičních pobídek pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a jejich regionů

Věda a výzkum