Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Projekty řešitele:

Investiční atraktivnost regionů v období ekonomické krize
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: Středisko regionálních a správních věd (5110)

Optimalizace systému investičních pobídek pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a jejich regionů
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2012 - 2013

Národohospodářská fakulta: Středisko regionálních a správních věd (5110)

Lokalizační rozhodování rakouských a německých investorů investujících v regionech ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Faktory investiční atraktivnosti regionů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)