Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Projekty řešitele:

Posouzení rozšíření závodu Mladá Boleslav
2017
Škoda Auto, a.s. (Škoda Auto)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Nestranný odborný posudek k otázce účelnosti nákladů zadavatele na informovanost občanů, podporu turistického ruchu a propagaci a k otázce funkčnosti PR služeb
2015
Město Trutnov (Trutnov)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Investiční atraktivnost regionů v období ekonomické krize
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Optimalizace systému investičních pobídek pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a jejich regionů
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Lokalizační rozhodování rakouských a německých investorů investujících v regionech ČR
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Faktory investiční atraktivnosti regionů
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)