Study for the Support of Regional and Municipal Policy

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo
Číslo zakázky: GŠ511916

Projekty řešitele