Metody regionálního rozvoje pro potřeby strategického rozvoje regionů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2005 - 31. prosince 2006
Řešitel: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Celkový rozpočet: 750 000 Kč
Registrační číslo WA-003-05-Z12
Číslo zakázky: GM507075

Projekty řešitele