Komkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 041 000 Kč
Registrační číslo GA402/09/0179
Číslo zakázky: GA507019

Projekty řešitele