Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. října 2004 - 31. prosince 2006
Řešitel: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Celkový rozpočet: 3 400 000 Kč
Registrační číslo WB 31200452
Číslo zakázky: GM511054

Projekty řešitele