prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Projekty řešitele:

NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou
2011 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.4 Partnerství a sítě

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Analýza současných faktorů konkurenceschopnosti regionů České republiky v souvislostech dopadů hospodářské krize a možnosti využití příslušných nástrojů regionální politiky
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Komkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Factors influencing Investment Attractiveness of Regions
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Nástroje pro ovlivnění lokalizace přímých zahraničních investic
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Metody regionálního rozvoje pro potřeby strategického rozvoje regionů
2005 - 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Důsledky regionálního a lokálního (prostorového) uspořádání ekonomiky v ČR a komparace s vybranými státy OECD
2005 - 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností
2004 - 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Dopad přímých zahraničních investic na rozvoj regionů a role regionální správy
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Nástroje regionální politiky Evropské unie a jejich aplikace v České republice
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Financování územní samosprávy z pohledu regionálního rozvoje
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Study for the Support of Regional and Municipal Policy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Study on Regional Data Statistics

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Zavedení distančního bakalářského studia oboru "Veřejná správa a regionílní ekonomika" na FNH VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)