Financování územní samosprávy z pohledu regionálního rozvoje

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. listopadu 2001 - 30. září 2002
Řešitel: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 50 000 Kč
Registrační číslo 10/01
Číslo zakázky: IG507041

Projekty řešitele