Dopad přímých zahraničních investic na rozvoj regionů a role regionální správy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. srpna 2004
Řešitel: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 90 000 Kč
Registrační číslo 34/03
Číslo zakázky: IG507063

Projekty řešitele