Nástroje pro ovlivnění lokalizace přímých zahraničních investic

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2008 - 31. prosince 2009
Řešitel: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet: 66 000 Kč
Registrační číslo MEB080879
Číslo zakázky: GŠ507018

Projekty řešitele