Nástroje regionální politiky Evropské unie a jejich aplikace v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 599 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1306
Číslo zakázky: GA511023

Projekty řešitele