Zavedení distančního bakalářského studia oboru "Veřejná správa a regionílní ekonomika" na FNH VŠE

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet:
Registrační číslo
Číslo zakázky: ÚD507917

Projekty řešitele