Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Modernizace knihovny Fakulty managementu VŠE
2023
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Program: Integrovaný regionální operační program

Výzva: Knihovny

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v pohraniční oblasti bavorsko-české
2017 - 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Program: Program přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Nadnárodní kompetenční centrum pro procesní řízení
2013 - 2015
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Program: Program přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Socioekonomický potenciál neprůmyslových deprimujících zón původních kulturních domů, škol a prodejen spotřebního družstva Jednota ve venkovském osídlení
2005 - 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra managementu (6025)

Metody regionálního rozvoje pro potřeby strategického rozvoje regionů
2005 - 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Důsledky regionálního a lokálního (prostorového) uspořádání ekonomiky v ČR a komparace s vybranými státy OECD
2005 - 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Management regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností
2004 - 2006
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)