Nadnárodní kompetenční centrum pro procesní řízení

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 13. září 2013 - 30. června 2015
Řešitel: prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
program: Program přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko
Celkový rozpočet: 1 000 000 CZK
Registrační číslo 349
Číslo zakázky: ÚP406074