Modelování podnikových procesů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2008 - 31. prosince 2010
Řešitel: prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 951 000 Kč
Registrační číslo GA402/08/0529
Číslo zakázky: GA406028