prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

Projekty řešitele:

Modelování podnikových procesů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Modelování podnikových procesů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)

Prezentace výsledků výzkumu "Method Engineering" Katedry informačních technologií
MŠMT

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačních technologií (4060)