prof. Ing. Václav Řepa, CSc.

Projekty řešitele:

Nadnárodní kompetenční centrum pro procesní řízení
2013 - 2015
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Program: Program přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Modelování podnikových procesů
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Modelování podnikových procesů
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Prezentace výsledků výzkumu "Method Engineering" Katedry informačních technologií
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)