Prezentace výsledků výzkumu "Method Engineering" Katedry informačních technologií

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Václav Řepa, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo PG99106
Číslo zakázky: GŠ406929