RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Různorodost venkovských oblastí ČR v podmínkách měnících se rozvojových faktorů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Limity pro investice v České republice
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2016

Národohospodářská fakulta: Středisko regionálních a správních věd (5110)

Hodnocení faktorů dynamiky územního rozvoje
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Změny ve spádovém území Vysoké školy ekonomické v Praze po r. 2000
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)