RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Různorodost venkovských oblastí ČR v podmínkách měnících se rozvojových faktorů
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Limity pro investice v České republice
2016
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Hodnocení faktorů dynamiky územního rozvoje
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Změny ve spádovém území Vysoké školy ekonomické v Praze po r. 2000
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Učme se od učící se organizace - zavedení systému dalšího profesního vzdělávání na NF VŠE v Praze
2009 - 2011
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 1. výzva OPPA

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)