Různorodost venkovských oblastí ČR v podmínkách měnících se rozvojových faktorů

Věda a výzkum