Laboratoř Systémové Analýzy

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. února 2012 - 30. září 2013
Řešitel: Ing. Radim Brixí
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 4. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 1 768 752 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/34130
Číslo zakázky: ES430012

Projekty řešitele