Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. prosince 2010 - 31. května 2013
Řešitel: Eva Nováková
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP PA
výzva: 3. výzva OPPA
Celkový rozpočet: 6 925 316 CZK
Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/33332
Číslo zakázky: ES500080

Projekty řešitele