Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních kapacit xPORT VŠE Business Accelerator

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2017 - 31. března 2018
Řešitel: Ing. Stanislav Richter, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Magistrát hl. m. Prahy
program: OP Praha - pól růstu
výzva: 10. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů
Celkový rozpočet: 35 249 730 CZK
Registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_026/0000122
Číslo zakázky: ER903327