Rozšíření kapacit transferu znalostí a technologií v ČR vybudováním inovačního ekosystému xPORT VŠE v Praze

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2017 - 31. prosince 2019
Řešitel: Ing. Stanislav Richter, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Koordinátor
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: OP VVV
Celkový rozpočet: 28 012 000 CZK
Registrační číslo PK-5588
Číslo zakázky: