Ing. Stanislav Richter, Ph.D.

Projekty řešitele:

Rozšíření a zvýšení kvality a efektivity fungování inkubačních kapacit xPORT VŠE Business Accelerator
2017 - 2018
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: 10. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Rozšíření kapacit transferu znalostí a technologií v ČR vybudováním inovačního ekosystému xPORT VŠE v Praze
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VVV

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Propojení podpory podnikatelských aktivit studentů v Business Akcelerátoru xPORT s výukou na VŠE
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Inovace a internacionalizace českých podnikatelských subjektů
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)