Ing. Stanislav Richter, Ph.D.

Projekty řešitele:

Inovace a internacionalizace českých podnikatelských subjektů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodního podnikání (2110)