Ekonomické, sociální, politické a institucionílně-právní aspekty závěrů Mezivládní konference EU a jejich implikace pro ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Hlavní řešitel
Poskytovatel:
Celkový rozpočet:
Registrační číslo
Číslo zakázky: GO213917