prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Projekty řešitele:

Metodologie a aplikace ohodnocování finančních instrumentů na českém finančním trhu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

2.K současnému stavu a perspektivám ekonomické integrace ES ve světle příprav dohody o Evropské hospodářské, měnové a politické unii
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Ekonomické, sociální, politické a institucionílně-právní aspekty závěrů Mezivládní konference EU a jejich implikace pro ČR

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)