prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc.

Projekty řešitele:

Metodologie a aplikace ohodnocování finančních instrumentů na českém finančním trhu
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

2.K současnému stavu a perspektivám ekonomické integrace ES ve světle příprav dohody o Evropské hospodářské, měnové a politické unii
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Ekonomické, sociální, politické a institucionílně-právní aspekty závěrů Mezivládní konference EU a jejich implikace pro ČR

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)