Fakulta mezinárodních vztahů: Děkan a děkanát

Řešené projekty

Mutual relations between the Republic of Korea nad V 4 coutries in trade and investment
2015
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů
2014 - 2015
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 6. výzva OPPA

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Administrativa - SV . F 2
2012 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Governance v kontextu gobalizované ekonomiky a společnosti
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

5.Identifikace institucionálních a mezinárodně právních podmínek pro přijetí ČSFR do Evropských společenství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Aktuální problémy zahraničně ekonomických vztahů ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)