5.Identifikace institucionálních a mezinárodně právních podmínek pro přijetí ČSFR do Evropských společenství

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 220/5
Číslo zakázky: IG201092

Projekty řešitele