doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Projekty řešitele:

5.Identifikace institucionálních a mezinárodně právních podmínek pro přijetí ČSFR do Evropských společenství
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Děkan a děkanát (2010)