Aktuální problémy zahraničně ekonomických vztahů ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Josef Pipek, CSc.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 220
Číslo zakázky: IG201094

Projekty řešitele