prof. Ing. Josef Pipek, CSc.

Projekty řešitele:

Aktuální problémy zahraničně ekonomických vztahů ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Děkan a děkanát (2010)