prof. Ing. Josef Pipek, CSc.

Projekty řešitele:

Aktuální problémy zahraničně ekonomických vztahů ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Děkan a děkanát (2010)