prof. Dr. Alexandr Ort, DrSc.

Projekty řešitele:

1.Nové Československo a měnící se Evropa
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Česká republika v měnící se Evropě
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Česká republika v měnící se Evropě II
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta mezinárodních vztahů: Centrum evropských studií (2130)